Regulamin

Warszawski Sąd Arbitrażowy
Warszawski Sąd Arbitrażowy orzeka zgodnie z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, w oparciu o przepisy procedury postępowania cywilnego oraz Regulaminu Warszawskiego Sądu Arbitrażowego z siedzibą  w Warszawie, działającego przy Fundacji IUS NOSTRUM  z wyłączeniem przepisów o postępowaniu odwoławczym.

Warszawski Sąd Arbitrażowy jest sądem polubownym jednoinstancyjnym.

Sprawy przed Warszawskim Sądem Arbitrażowym mogą być prowadzone z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie, albowiem Warszawski Sąd Arbitrażowy proceduje zarówno na posiedzeniach stacjonarnych, jak i na posiedzeniach zdalnych w trybie on-line.