Opłaty

Warszawski Sąd Arbitrażowy

Kwestię kosztów sądowych przed Warszawskim Sądem Arbitrażowym reguluje szczegółowo aktualny Taryfikator opłat.

Opłata arbitrażowa od sprawy wniesionej do Warszawskiego Sądu Arbitrażowego stanowi 4,5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 2500,00 złotych z wliczonym podatkiem VAT i nie więcej niż 200 000,00 złotych z wliczonym podatkiem VAT.

Opłata arbitrażowa w powyższej kwocie obowiązuje w postępowaniu w trybie normalnym, który jest trybem domyślnym. Opłata arbitrażowa w postępowaniu prowadzonym w trybie przyśpieszonym, o który wnioskuje strona inicjująca postępowanie, jest dwukrotnie wyższa.