Kontakt

Warszawski Sąd Arbitrażowy
Przed przybyciem do siedziby Warszawskiego Sądu Arbitrażowego prosimy o kontakt mailowy w celu umówienia terminu spotkania.
Podmiotem administrującym Warszawskim Sądem Arbitrażowym jest Fundacja Ius Nostrum

KRS: 0000834103
REGON
: 385795640
NIP
: 527 292 39 74

Numer rachunku bankowego: 97 8015 0004 0193 4481 2090 0001